Psikoloji

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir, Nedenleri ve Belirtileri Neler?

Bu yazımızda Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir, Belirtileri, Nedenleri, Risk Faktörleri, Teşhisi ve Tedavileri gibi konuları ele aldık. İyi okumalar.

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), çocuklukta erken başlayan ve kişinin hayatı boyunca devam eden, iletişim ve davranışları etkileyen nörolojik ve gelişimsel bir bozukluktur. Kişinin başkasına nasıl davranacağını, başkası ile nasıl iletişim kurup ve etkileşimde bulunacağını etkiler.

Otizm bir “spektrum” bozukluğu olarak bilinir, çünkü insanların deneyimledikleri semptomların tipi ve şiddetinde geniş bir varyasyon vardır. OBS tüm etnik, ırksal ve ekonomik gruplarda görülür. OSB hayat boyu bir bozukluk olsa da tedaviler ve hizmetler kişinin semptomlarını ve işlevlerini geliştirebilir.

Otizm Spektrum Bozukluğu Belirtileri Neler?

OSB’si olan kişiler sosyal iletişim, etkileşim ve tekrarlayıcı davranışlar konusunda zorluk çekmektedir. Aşağıdaki liste, OSB teşhisi konmuş kişilerde görülen davranış türlerinin örnekleridir. OSB’li kişilerin hepsinde tüm davranışla görünmeyecek, ancak çoğu davranış görünecektir.

Sosyal iletişim ve etkileşim davranışları şunları içerebilir;

 • Küçük veya tutarsız göz teması yapma
 • İnsanlara bakmamak ya da dinlememek
 • Nesneleri veya etkinlikleri, başkalarına bir şeyler işaret ederek veya göstererek nadiren paylaşma
 • Dikkat çeken ya da yavaş davranan, isimlerini ya da dikkat çekmeye yönelik diğer sözlü girişimlere cevap veren birine cevap vermek
 • Konuşmanın ardından ve ileride zorluklar yaşamak
 • Sıklıkla, başkalarının ilgisini çekmediğini veya başkalarına cevap verme şansını vermediğini fark etmeden, sık sık en sevdiği bir konu hakkında konuşmak
 • Yüz ifadeleri, hareketleri ve söylenenlerle uyuşmayan mimiklere sahip olmak
 • Şarkı söylemeye veya düz ve robot benzeri seslere benzeyen sıra dışı bir ses tonuna sahip olmak
 • Başka bir kişinin bakış açısını anlamada veya başkalarının eylemlerini tahmin edemediğinde veya anlayamazken sorun yaşamak

Kısıtlayıcı ve tekrarlayıcı davranışlar şunları içerebilir;

 • Belirli davranışları tekrar etmek veya alışılmadık davranışlara sahip olmak. Örneğin, tekrarlanan kelimeleri veya cümleleri, ekolali denen bir davranış
 • Sayı, ayrıntı veya gerçek gibi belirli konulara yoğun ilgi gösterme
 • Hareketli nesneler veya nesnelerin parçaları gibi fazla odaklanmış ilgi alanlarına sahip olmak
 • Bir rutinde hafif değişikliklerle üzülmek
 • Işık, gürültü, giysi veya sıcaklık gibi duyusal girdilere diğer insanlardan daha fazla veya daha az duyarlı olmak

OSB olan kişilerde uyku problemleri ve sinirlilik de görülebilir. OSB’li insanlar birçok zorlukla karşılaşsalar da aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok güçlü yanları olabilir:

 • Her şeyi detaylı olarak öğrenebilme ve uzun süre bilgi hatırlayabilme
 • Güçlü görsel ve işitsel öğrenciler olmak
 • Matematik, fen, müzik veya sanatta mükemmelleşme

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedeni ve Risk Faktörleri

Bilim insanları, OSB’nin nedenlerini tam olarak bilinmese de araştırma genlerin, OSB’ye yol açacak şekilde gelişmeyi etkilemek için çevreden gelen etkilerle birlikte hareket edebileceğini ileri sürmektedir. Bilim insanları, hala bazı kişilerde OSB’li olmadıklarını veya başkalarının neden olmadığını anlamaya çalışsa da bazı risk faktörleri şunları içerir:

 • OSB’li bir kardeşe sahip olmak
 • Daha büyük ebeveynlere sahip olmak
 • Belli genetik koşullara sahip olmak – Down sendromu, kırılgan X sendromu ve Rett sendromu gibi durumlara sahip kişiler, OSB’ye sahip olma ihtimalinden daha fazladır.
 • Çok düşük doğum ağırlığı

Otizm Spektrum Bozukluğu Teşhisi

Doktorlar, bir kişinin davranış ve gelişimine bakarak OSB’yi teşhis eder. OSB genellikle iki yaşına kadar güvenilir bir şekilde teşhis edilebilir. OSB endişesi taşıyan aileler en kısa zamanında değerlendirme, teşhis ve tedavileri başvurmaları son derece önemlidir. Teşhis ne kadar enken konup, tedaviye başlarsa OSB’li kişinin eğitimi için o kadar iyi.

Küçük Çocuklarda Tanı

Küçük çocuklarda tanı genellikle iki aşamalı bir süreçtir.

1 Aşama: İyi Çocuk Kontrolleri Sırasında Genel Gelişimsel Tarama

Her çocuk, bir çocuk doktoru veya erken çocukluk sağlık hizmeti sağlayıcısı ile çocuk kontrolleri almalıdır.  Bir çocuk OSB veya gelişimsel sorunlar için yüksek risk altındaysa ek tarama gerekebilir. Yüksek risk taşıyanlar arasında OSB ile aile üyesi olan, bazı OSB davranışları olan, daha büyük anne babaları olan, belirli genetik rahatsızlıkları olan veya çok düşük doğum kilosunda doğan çocuklar bulunur.

Ebeveynlerin deneyimleri ve endişeleri, küçük çocuklar için tarama sürecinde çok önemlidir. Bazen doktor, ebeveynlerden çocuğun davranışları hakkında sorular soracaktır ve bu cevapları OSB tarama araçlarından gelen bilgilerle ve çocuk ile ilgili gözlemleriyle birleştirecektir.

Bu tarama sürecinde gelişimsel sorunlar gösteren çocuklar ikinci bir değerlendirme aşamasına yönlendirilecektir.

2 Aşama: Ek Değerlendirme

Bu ikinci değerlendirme, OSB tanısı konan bir doktor ve diğer sağlık uzmanları ekibi ile yapılır.

Bu takım şunları içerebilir:

 • Gelişimsel bir pediyatrist – çocuk gelişiminde özel eğitim almış bir doktor
 • Bir çocuk psikoloğu veya çocuk psikiyatristi – beyin gelişimi ve davranışı konusunda uzmanlık eğitimi almış bir doktor
 • Bir nöropsikolog – nörolojik, tıbbi ve nöro-gelişimsel bozuklukları değerlendirme, teşhis etme ve tedavi etmeye odaklanan bir doktor
 • Bir konuşma dili patoloğu – iletişim zorluklarında özel eğitim almış bir sağlık uzmanı şunları değerlendirebilir:
 • Bilişsel seviye veya düşünme becerileri
 • Dil yetenekleri
 • Günlük aktiviteleri bağımsız olarak yemek yeme, giyinme ve tuvalet yapma gibi gerekli yaşlara uygun beceriler

OSB, bazen diğer hastalıklarla veya öğrenme bozukluklarıyla birlikte ortaya çıkan karmaşık bir bozukluk olduğundan, kapsamlı değerlendirme şunları içerebilir:

 • Kan testleri
 • İşitme testi

Değerlendirmenin sonucu resmi bir tanı ve tedavi önerileri ile sonuçlanacaktır.

Daha büyük çocuk ve ergenlerde tanı

OSB semptomları okula devam eden büyük çocuk ve ergenlerde genellikle ebeveynler ve öğretmenler tarafından tanınır ve daha sonra okulun özel eğitim ekibi tarafından değerlendirilir. Okulun ekibi ilk değerlendirmeyi yapabilir ve daha sonra bu çocukların ek sağlık muayenesi için OSB konusunda uzmanlaşmış birinci basamak sağlık doktorunu veya doktorlarını ziyaret etmelerini tavsiye edebilir.

Ebeveynler, bu uzmanlarla, alt iletişim ile ilgili problemler de dahil olmak üzere, çocuğun sosyal güçlükleri hakkında konuşabilirler. Bu ince iletişim sorunları, ses tonunu, yüz ifadelerini veya vücut dilini anlama sorunları içerebilir. Daha büyük çocuklar ve ergenler konuşma, mizah veya alay figürlerini anlamada zorluk çekebilirler. Ebeveynler, çocuklarının yaşıtları ile arkadaşlık kurmakta zorlandığını da görebilirler.

Yetişkinlerde tanı

Erişkinlerde OSB’nin teşhisi genellikle çocuklarda OSB teşhisinden daha zordur. Yetişkinlerde, bazı OSB semptomları, anksiyete veya dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu gibi diğer akıl sağlığı bozukluklarının belirtileriyle örtüşebilir.

OSB’nin belirtilerini ve semptomlarını fark eden yetişkinler bir doktorla konuşmalı ve OSB değerlendirmesi için bir başvuru yapmalıdır. Erişkinlerde OSB testi hala rafine edilirken, yetişkinler OSB ile deneyime sahip bir nöro-psikolog, psikolog veya psikiyatrdan söz edilebilir. Uzman aşağıdakiler hakkında endişeler soracaktır:

 • Sosyal etkileşim ve iletişim zorlukları
 • Duyusal sorunlar
 • Tekrarlayan davranışlar
 • Kısıtlanmış ilgi alanları

Yetişkinlerin gelişim öyküsü hakkında bilgi doğru bir teşhis koymada yardımcı olacaktır, bu yüzden OSB değerlendirmesi ebeveynlerle veya diğer aile üyeleriyle konuşmayı içerebilir.

Bir yetişkin olarak OSB’nin doğru bir şekilde teşhis edilmesi, bir kişinin geçmiş zorlukları anlamasına, güçlü yönlerini tanımlamasına ve doğru yardımı almasına yardımcı olabilir. Geçiş çağındaki gençlerin ve yetişkinlerin OSB’li yetişkinlerin işleyişini ve toplum entegrasyonunu iyileştirmek için en yararlı olan hizmet ve destek türlerini belirlemek için çalışmalar devam etmektedir.


Otizm Spektrum Bozukluğu Tedaviler

Otizm spektrum bozukluğu tedavisi, tanıdan sonra mümkün olan en kısa sürede başlamalıdır. OSB için erken tedavi, bakımın bireylerin zorluklarını azaltarak yeni beceriler öğrenmelerine ve güçlerinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olabileceğinden önemlidir.

OSB’li insanların karşılaştığı geniş çaplı sorunlar, Otizm spektrum bozukluğu için en iyi tedavinin olmadığı anlamına gelir. Bir doktor veya sağlık uzmanı ile yakın çalışmak doğru tedavi programını bulmanın önemli bir parçasıdır.

İlaç ile Tedavi

Bir doktor, OSB ile ortak olan bazı semptomları tedavi etmek için ilaç kullanabilir. İlaç ile, OSB olan bir kişi ile daha az sorun olabilir:

 • Sinirlilik
 • Saldırganlık
 • Tekrarlayan davranış
 • Hiperatif
 • Dikkat sorunları
 • Kaygı ve depresyon.

Davranışsal, psikolojik ve eğitim terapisi

OSB’li kişiler davranışsal, psikolojik, eğitici veya beceri geliştirme müdahaleleri sağlama konusunda uzmanlaşmış doktorlara yönlendirilebilir. Bu programlar genellikle yüksek düzeyde yapılandırılmış, ebeveynleri, kardeşleri ve diğer aile üyelerini içerebilir.

Akdeniz Anemisi, vücudun anormal bir hemoglobin formu oluşturduğu kalıtsal bir kan hastalığıdır. Devamını okumak için:  https://webmavi.net/akdeniz-anemisi-nedir-belirti-ve-nedenleri-neler/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen Reklam Engelleyiciyi devre dışı bırakınız.